2017

Real Dorstmund

zaterdag 01.07.2017
7 Bostoe ladies 09:00 0 - 7 Real Dorstmund
zaterdag 01.07.2017
20 Team stief tjoep 10:00 1 - 9 Real Dorstmund
zaterdag 01.07.2017
23 Wicked Wolves 13:00 0 - 13 Real Dorstmund
zaterdag 01.07.2017
22 De Tjoepkes junior 16:00 0 - 1 Real Dorstmund
zaterdag 01.07.2017
28 Foelard 19:00 2 - 1 Real Dorstmund