2017

DSB

zaterdag 01.07.2017
22 Bornem United 08:30 1 - 2 DSB
zaterdag 01.07.2017
15 Dw immo 11:00 3 - 4 DSB
zaterdag 01.07.2017
32 Stekene Sportief 15:00 2 - 9 DSB
zaterdag 01.07.2017
24 DSB 17:30 3 - 2 Les Amis Fous